Rioolstank in Breda?

Rioolstank is een erg vervelend probleem dat in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door lekkage in het riool of door gebrek aan goede beluchting of ontluchting van het riool. Heeft u last van rioolstank in Breda? DG Riooltechniek is een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met riooltechniek van afvoer in of om het huis tot de aansluiting op het openbaar rioolnetwerk. Bij rioolstank in Breda bij particulieren of bij bedrijven brengen we op basis van ervaring, vakkennis en moderne apparatuur de oorzaak van de rioolstank in kaart en zorgen voor een effectieve oplossing.

  • Rioolstank Breda lekkage.
  • Rioolstank Breda ontluchting.
  • Rioolstank Breda beluchting.
  • Zeer ervaren op het gebied van riooltechniek.
  • 24 uur per dag bereikbaar.

Wat is de oorzaak van rioolstank?

Rioolstank kan ontstaan als er een open verbinding is met het riool. Dit kan veroorzaakt worden door een constructiefout zoals het ontbreken van de juiste ontluchting of beluchting, maar ook door lekkage. Om tot de juiste oplossing tegen uw rioolstank in Breda te komen voeren we daarom eerste een onderzoek uit.

Lekdetectie

Lekdetectie wordt door onze ervaren en gespecialiseerde technici uitgevoerd met speciale lekkage apparatuur, zoals (infrarood) camera’s of apparatuur waarbij gewerkt wordt met rook of traceergas.

Rioolstank oplossen zonder breken

Ontstaat rioolstank door lekkage dan is het niet altijd nodig om te breken. Bevindt het lek zich onder de woning, maar is er geen kruipruimte? DG Riooltechniek beschikt over een zandzuigwagen om bij panden zonder kruipruimte toch onder de vloer te komen. We zuigen het benodigde zand weg om zonder breken het lek te herstellen. Na de reparatie wordt ook de zandlaag weer herstelt, zonder schade of neveneffecten.

Rioolstank Breda Rioolstank Breda Rioolstank Breda

Rioolstank Breda