ROOK INSPECTIE

Meer dan eens zijn er een aantal signalen, die erop kunnen duiden dat er iets niet goed gaat in uw riolering. Denkt u daarbij aan onder meer rioolvliegjes, onverklaarbare stank of geur die u niet helemaal kunt plaatsen. Een veelgemaakte fout is dat men vaak denkt dat het overgaat, zonder over te gaan tot actie. Zelden lossen deze problemen namelijk zichzelf op, met als gevolg dat er nog meer overlast of schade ontstaat indien hier geen specialist naar kijkt. Deze signalen kunnen er namelijk op duiden dat er rioolwater uw kruipruimte of kelder inloopt met stank, schade en ongedierte als gevolg.

Als rioolspecialist gaan we bij DG Riooltechniek zorgvuldig en uitgebreid te werk, een goed voorbeeld hiervan is onze rookinspectie. Hiervoor beschikken wij over de Riostream, een uiterst vernuftig inspectie-apparaat, waarmee wij de problemen kunnen lokaliseren.

Uitgebreide rookinspectie van uw riool

We leggen u graag wat meer uit over onze werkwijze bij een rookinspectie. Allereerst gaan we op zoek naar toegang tot de riolering middels het opgraven hiervan, dit is nodig om de inspectie te kunnen uitvoeren. We werken met zo min mogelijk overlast, zowel tijdens als na de rookinspectie. De beste optie voor ons is om de rookinspectie toe te passen bij de hoofdleiding omdat daar alle afvoeren samenkomen, zodoende kunnen we alle afvoeren nauwkeurig controleren op breuken en/of lekkages.

Na het opgraven van de juiste toegang, wordt de Riostream aan het werk gezet. Er wordt een slang bevestigd, die zo werkt dat er alleen rook naar binnen wordt geblazen en dus niet naar het hoofdriool gaat. Deze rookmachine stelt ons in staat om eventuele lekkages aan het licht te brengen. Zodra de rook zijn werk doet wordt er binnen gekeken of er ergens rook zichtbaar is. Doordat de riolering gasdicht dient te zijn, zou een intacte riolering geen rook mogen laten ontsnappen. Wanneer er wel rook zichtbaar wordt maken wij voor u een rapport op waarbij we het vrijblijvende advies tot reparatie zullen doen.

Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat u niet met de rommel achterblijft en herstellen wij netjes de riolering en opgraving.