Riolering vervangen Breda

Vroeg of laat is elke riolering aan reparatie of vervangingen toe. Gemiddeld is dat voor een woning eens in de 40 jaar. Voor bedrijven, restaurant, zorginstellingen of andere locaties met meer belasting op afvoerkanalen en de riolering komt rioolreparatie sneller en vaker voor.
DG Riooltechniek is een zeer ervaren en professioneel bedrijf dat zich bezighoudt met riooltechniek tot aan het openbaar rioolnet. Moet uw riolering vernieuwd worden in Breda? Dan haalt u met ons een zeer ervaren en gespecialiseerd bedrijf in huis. Ons doel bij elke vorm van riooltechniek in ons dienstenpakket is schade aan rioleringen zo snel mogelijke herstellen en waar mogelijk voorkomen.

 • Riolering vervangen Breda lekkage.
 • Riolering vervangen Breda verzakking.
 • Riolering vervangen Breda wortelgroei, enz.
 • Zeer ervaren rioleringsbedrijf.
 • Uitstekende dienstverlening en service.

Kenmerken van een rioleringsprobleem

Dat we de riolering wegwerken in een min op meer beschermde omgeving zoals zand of in muren en planfond wil niet zeggen dat er geen werking optreedt die van invloed is op de conditie en levensduur van de riolering. De meest voorkomende oorzaken waardoor vroeg of laat rioolreparatie nodig is zijn; verstoppingen, constructiefouten, verzakking en beschadiging door wortelgroei.
De meest voorkomende kenmerken dat er problemen zijn met het riool zijn:

 • Stankoverlast
 • Verkleuring
 • Vochtplekken
 • Rioolvliegjes
 • Verstopping
 • Overstroming/lekkages

Goed geïnformeerd het project in

Herstelwerkzaamheden aan het riool is geen problematiek waarbij uitstel gewenst is. Schade kan zeer snel serieuze aannemen met hogere kosten voor de rioolreparatie tot gevolg. Vermoedt u op basis van bovenstaande kenmerken problemen met het riool, belt u dan met DG Riooltechniek. We voeren een goede inspectie uit om de problematiek in kaart te brengen en bieden u een gedegen plan van aanpak. We communiceren helder en eerlijk zodat we samen goed geïnformeerd het project aangaan.

Riolering vervangen Breda zonder kruipruimte?

DG Riooltechniek beschikt over geavanceerde meetapparatuur en een modern machinepark dat speciaal is afgestemd op alle vormen van rioolcontrole, rioolonderhoud en rioolreparatie. Wanneer de riolering vervangen moet worden, maar het pand heeft geen kruipruimte dan werken we met een zandzuigwagen. Door middel van lokale zandafzuiging maken we de weg vrij om de riolering te vervangen. Deze methodiek levert geen gevaar op voor de woningconstructie en uiteraard wordt het zand na de werkzaamheden weer aangevuld. Op deze manier hoeft uw vloer bij afwezigheid van een kruipruimte dus niet opengebroken te worden!

Riolering vervangen Breda Riolering vervangen Breda Riolering vervangen Breda
Riolering vervangen Breda